fbpx

2., 3. ve 4. Tekrarlayan Kalp Ameliyatları

Kalp cerrahisinde özellikle de koroner bypass operasyonlarında çeşitli nedenlerle tekrarlayan kalp ameliyatı gerekebilir. Kalp cerrahları bu muhtemel durumları göz önüne alarak operasyon kararı verebilir ya da hastanın uygunluğu durumunda farklı tedavi yöntemlerini tercih edebilir. Literatür, bilgi ve tüm deneyimlere dayanarak verilen kararlarda hastayı sağlığına kavuşturmak temel hedeftir.

Tekrarlayan Kalp Ameliyatı

Cerrahinin tekrarlamasına neden olan sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Hastanın ilk ameliyatının erken yaşta gerçekleştirilmesi
  • İlk operasyonun tekil yada iki damar hastalığı nedeniyle yapılmış olması
  • Kişide koroner damar hastalığının yaygın seyretmesi
  • Tedavi edilmesi gereken tüm damarlara ilk ameliyatta müdahale edilememesi
  • İlk ameliyatta bacak damarı kullanılması
  • Ameliyat sırasında yaşanan teknik problemler

Her ne kadar koroner arter hastalığında 2., 3. ameliyatlar (stent takılarak sorunların giderilmesi nedeniyle) azalmış olsa da, stent takılarak halledilemeyen durumlarda 2., 3. ve hatta 4. ameliyatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda cerrahi ekibin deneyimi ön plandadır. Çünkü tekrarlayan ameliyatlar diğer ameliyatlara göre farklılıklar içermektedir.

Kalp kapak ameliyatı olanlarda da 2., 3. ve 4. tekrarlayan ameliyatlara gerek duyulmaktadır. Tamir edilen veya değişen kapağın fonksiyonlarının bozulması durumunda veya ameliyat edilen kapağı dışında diğer kapakların fonksiyonlarının bozulması, koroner bypass ameliyat sonrasında kapaklarda fonksiyon bozukluğunun gelişmesi durumunda, aort anevrizması nedeniyle ameliyat olan hastalarda, aortun diğer bölgelerinin genişlemesi kapak fonksiyonlarının bozulması durumunda 2., 3. ve 4. tekrarlayan ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.