fbpx

Kalp Hastalıklarında Tedavi Seçenekleri

Standart klasik kalp ameliyatları yıllardır yapılmaktadır. Anestezi ve  teknolojideki gelişmelerle birlikte deneyimin de artmasıyla kalp ameliyatlarında çok daha başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Yıllar içinde ameliyata bağlı cerrahi travmanın azaltılması için yeni alternatif metodlar geliştirilmiştir. Minimal invaziv ameliyatlar, stent konulması, kateter ile kalp kapağı yerleştirilmesi, kateter ile aort anevrizmasını giderilmesi gibi sıralandırılacak yeni alternatif tekniklerle kalp hastalıkları çok küçük kesilerden veya herhangi bir kesi olmadan tedavi edilebilmektedir.

İlk başlarda bu tekniklerin uzun dönem sonuçları bilinmediği için klasik ameliyatlarla karşılaştırma yapılamamıştır. Alternatif teknikler daha az travma nedeniyle erken dönemde oldukça rağbet görmüştür. Yıllar içinde alternatif tekniklerin sonuçları çıktıkça uzun vadede klasik ameliyatların daha verimli olduğu gösterilmiştir.

Hastaların, hastalıkları ile ilgili tüm tedavi seçeneklerini ve bu seçeneklerin detaylı bir şekilde yakın ve uzun vadede artı eksilerini bilmeleri en doğal haklarıdır. Hastalarımızda öncelikle tanı konduktan sonra anestezist ile birlikte muayene ve tahlil sonuçlarıyla birlikte risk durumlarını değerlendirdikten sonra tedavi seçeneklerini sıralıyoruz. Hasta ile görüşmede kendisi için uzun ve kısa vadede en verimli olan tedavi seçeneğini sunuyoruz ve diğer alternatif olabilecek tekniklerle karşılaştırıyoruz. Merkezimizde kalp ile ilgili bütün tedavi seçeneklerinin mevcut olması bizim doğru karar vermemizde ciddi şekilde etkili olmaktadır. Böylece hastalarımıza en verimli olan uygun tedavi seçeneğini sunabilmekteyiz.

Bu nedenle hastaların kalp ameliyatı olmaları gerektiği durumlarda bütün tedavi seçeneklerini içeren bir merkeze danışmaları uygun olacaktır.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.