fbpx

Kalp ve Damar Cerrahisinde Multidisipliner Ekip Çalışmasının Önemi

Kalp hastalığı olanların mümkün olduğunca erken normal yaşama dönebilmeleri, olabilecekleri en iyi fiziksel, ruhsal ve sosyal durumu elde edebilmeleri için multidisipliner (çok branşlı) ekip çalışması yaşamsal öneme sahiptir.

Ekip çalışması; moral ve motivasyonu arttırması, çalışanları daima daha iyi olmaya teşvik etmesi, daha az hata ile daha kaliteli iş üretilmesi, iletişimin daha güçlü olması, çalışanlar arasında özgüven ve aidiyet duygularını güçlendirmesiyle ameliyat ve sonrasında başarıyı arttırır.

Ameliyat gerektiren kalp hastalıklarında çalışma ekibinin temel üyeleri hekim, hemşire, fizyoterapist ve perfüzyonistlerdir. Hekim olarak özellikle kalp cerrahı, kardiyolog, anestezi ve yoğun bakım doktorunun ortak hedefe odaklanıp ekip olabilmesi, ameliyat sonrası başarıyı arttıran çok önemli faktördür.

Ekip üyelerinin tanı tedavi ve takip konusunda yeterli bilgi sahibi olması, güçlü iletişim becerisine sahip olabilmesi, gelişmeleri yakından izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması, iyi birer dinleyici olabilmeleri, dayatmacı olmamaları fakat kararlı ve tutarlı olmaları başarıyı arttıran en önemli faktörlerdir.

Biz ekip olma ruhunu, yaklaşık 15 yıldır beraber çalışmanın verdiği deneyimle yaşıyoruz ve hastalarımıza tedavi sürecinde en doğru yaklaşımla yaşamsal kalitelerini arttırmayı hedefliyoruz.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.