fbpx

KVC Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelik Süreci

KVC (Kalp Damar Cerrahisi) yoğun bakım ünitesinin görevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.

Ameliyat sürecinin bittiği ilk andan itibaren hastayı KVC yoğun bakım hemşiresi teslim alır ve tedavi sürecini yakından takip eder. Hastanın yaşamsal bulgularını takip ederken, hasta ve ailesinin öncelikli acil gereksinimlerini saptar. Hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını belirler.

Hastanın genel durumu hakkında ilgili birimlerle iletişim kurar. Hasta ve ailesi ile diğer sağlık profesyonellerini bilgi toplamaya katar, belirlediği tanıyı paylaşır, ortaklaşa bakım hedeflerini oluşturur.

Yoğun bakım hemşire sorumlulukları kapsamında, enfeksiyondan koruma, temizlik, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyarak aynı zamanda uyulmasını sağlar. Hastanın pansumanlarını, damar yolu, idrar sondası, bakımlarını yapar. Hastanın ağızdan sonda vasıtasıyla veya damar yolu ile beslenmesini sağlar. Solunum ihtiyacı olan hasta bakımını planlar ve uygular.

Hasta-hasta yakını, hasta-hekim ve hasta yakını-hekim arasındaki iletişimi organize ederek gelişmesine katkıda bulunur.  Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar.

Uzun süre yatan hastalarda bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar. Hastanın ilk yürüyüşünü planlar, uygular ve destekler. Akciğer masajı uygular ve solunum fizyoterapistlerini hastanın genel durumuna göre yönlendirir.  Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Hasta ve ailesinin bütünlüğüne, haklarına ve farklılıklarına saygı göstererek, yargılayıcı ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar. Yoğun bakım gibi kritik hastaların takip edildiği ünitelerde, hasta bakım ve tedavisinin temel taşı yoğun bakım hemşireleridir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.