fbpx

Koroner Bypass Ameliyatı

Kalp vücuda kan pompalayan kuvvetli bir organdır. Bu fonksiyonu yapabilmesi için kendisinin de kana ihtiyacı vardır. Bu kan koroner arterler ile sağlanır. Koroner arterlerde hastalık nedeniyle gelişen darlıklar sonucu kalp ihtiyacı kadar kan alamaz. Bu duruma koroner arter hastalığı denilir. koroner bypass ameliyatı bu hastalığın tedavi yöntemlerinden biridir.

Bu durumun tedavisinde üç farklı yöntem mevcuttur. Darlıklar az olduğunda ilaçla tedavi, çok olduğunda ise stent ile darlıkların açılması veya koroner bypass ameliyatıdır.

Çoğu damar koroner arter hastalıklarında halen günümüzde en etkin tedavi koroner bypass ameliyatıdır.
Koroner bypass ameliyatı vücudun başka yerlerinden (göğüs atar damarı, kol atar damarı, bacak toplar damarı) yeni damarların kullanılmasıyla koroner darlığın ilerisindeki kalp dokusuna kanın ulaştırılmasıdır.

“Stent ile tedavi mi yoksa koroner bypass ameliyatı ile tedavi mi daha uygundur?” en sık sorulan sorudur. Yapılan angiografi sonucu ve muayenenin sonrasında hepsinin bir olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda verilecek kararı belirleyecek en önemli unsur verimliliktir. Yapılan ameliyat veya stent sonucunda damarların ne kadar süre açık kalacağı verimliliği belirleyecektir. Bu nedenle her hastanın durumunun çok iyi değerlendirilmesi ve tedavinin seçiminin bu değerlendirmeye göre yapılması gerekir.

Çoklu koroner arter hastalığında, diyabetik hastalarda, yaygın damar hastalığında ve ana koroner damar hastalığında koroner bypass ameliyatı ilk tedavi seçeneğidir.

  • Aorta Anevrizma Cerrahisi
  • Aort Diseksiyonu Cerrahisi (Akut – Kronik)
  • Endovasküler (Kateter ile) Aort Anevrizma Tamiri
  • Mitral Kapak Tamiri

Домашний уход после операции на открытом сердце

Лекарственные препараты После выписки врач назначит лекарства, которые вы должны будете принимать перорально. Для лечения может потребоваться любое из ниже следующих препаратов • Препараты, разжижающие кровь: аспирин, кумадин и др.…

Шунтирование без использования вен ног, это разве возможно?

Аортокоронарное шунтирование проводится при помощи использования новых сосудов, взятых из разных частей тела. Наиболее часто используемые сосуды - это вены ног. Кроме того, могут быть использованы грудные артерии и артерии рук. При…

ЧТО ПРАВИЛЬНЕЙ: ПЛАСТИКА ИЛИ ЗАМЕНА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

В любом случае поврежденный клапан не может полномерно выполнить свою задачу, что мешает эффективной и результативной работе сердца. Пластика и замена клапанов сердца - является двумя разными альтернативами друг - другу методами лечения…

Преимущество эндоскопической хирургии сердца

Следует знать, что эндоскопическая хирургия сердца (закрытая операция на сердце) не несет риска пациентам в опытных руках. Эндоскопическая хирургия сердца Минимальный след на коже Из-за больших разрезов, сделанных во время открытых…